Mogelijkheden kledinginzameling voor stichtingen en verenigingen vergroot

Op 20 december 2016 heeft de gemeente een regeling vastgesteld waarmee stichtingen en verenigingen vanaf 1 januari 2017 op eigen terrein en ook bij particulieren (denk bijvoorbeeld aan een tankstation) een kledingcontainer mogen (laten) plaatsen. Hiermee wil de gemeente tegemoet komen aan de financiële behoeften van stichtingen en verenigingen.

Tot 2015 is kleding ingezameld door KICI (Stichting KICI kledinginzameling). Opbrengsten van deze stichting gingen de laatste jaren vooral naar het Rode Kruis in Leidschendam-Voorburg (en daarvoor naar Unicef). Het toekennen van geld door KICI aan het Rode Kruis en andere goede doelen was volledig de verantwoordelijkheid van KICI.

Vanaf 1 januari 2015 wordt kleding niet meer door KICI, maar door Avalex ingezameld. De opbrengst van de kledinginzameling worden door Avalex verrekend met de inzamelkosten van alle afval- en grondstoffen. Dit wordt verwerkt door de gemeente in de afvalstoffenheffing.

Verder blijft de huidige regeling voor papierinzameling van kracht. Dat houdt in dat verenigingen en stichtingen papier kunnen inzamelen en over het ingezamelde aantal kilo’s een vergoeding krijgen van de gemeente.