Gemeentelijke informatie

Nieuws

  1. Goed bezochte informatieavond sociale woningbouw

    De gemeenteraad heeft 5 juli 2016 besloten dat er met spoed meer sociale woningbouw gerealiseerd moet worden omdat daar grote vraag naar is. Het gaat om woningen voor een combinatie van doelgroepen die dringend behoefte hebben aan een eigen betaalbare woning, bijvoorbeeld. starters, senioren en urgent woningzoekenden (waaronder statushouders) .

  2. Start werkzaamheden Van Deventerlaan e.o.

    De ondergrondse infrastructuur in de Van Deventerlaan en enkele omliggende straten in Voorburg is sterk verouderd en nodig toe aan een grote onderhoudsbeurt. De riolering en deels de gas- en waterleidingen moeten worden vervangen. Een aantal bomen loopt door deze werkzaamheden onherstelbare schade op en moet worden vervangen.